Image

  1. Finalis Tingkat Nasional Business Administration Contest 201
  2. Juara 2 Speech Contest National Politechnic English Olympic
  3. Juara 3 Tingkat Nasional Business Administration Contest 2015
  4. Juara 2 MC dalam Business Administration Contest 2016
  5. Juara 3 Meeting Contest dalam Business Administration Contest 2017